[QUOTE=nbc;34755](tiếp)

[B]12. Biên chế các tổ đội thi công:

Việc biên chế các tổ đội thi công cho phép ta tính toán được thời gian hoàn thành các công tác trong công nghệ thi công, làm căn cứ...