Cảm ơn Thầy về những chia sẽ ở trên!
Chắc rằng các bạn 04x3 đã phần nào hình dung ra đuợc công việc của mình rồi!
Chúc thầy luôn mạnh khỏe và chia sẽ nhiều hơn nữa để bọn em đuợc mở mang tầm mắt!...