Trong công tác thi công mặt đường, công tác lu lèn tốn nhiều công nhất, nên nó là công tác chủ đạo. Máy làm công tác lu là máy chủ đạo.

Trong công tác lu thì việc lu lèn chặt là tốn công nhất, do...