Search:

Type: Posts; User: nbc

Search: Search took 0.04 seconds.

 1. Sticky: Những điều bạn nêu chỉ là những quy ước của sự...

  Những điều bạn nêu chỉ là những quy ước của sự thể hiện, nó không làm thay đổi bản chất của sơ đồ mạng. "Vòng tròn sự kiện" trong Microsoft Project đã không còn là vòng tròn nữa bạn ạ. Ngoài ra, một...
 2. Sticky: Chào bạn orin. Trong TK TCTC DC mặt đường,...

  Chào bạn orin.

  Trong TK TCTC DC mặt đường, việc quan niệm máy nào là máy chính linh hoạt hơn trong TCTC đất nền đường: máy nào trong DC quyết định đến tốc độ dây chuyền, khối lượng thực hiện lớn,...
 3. Sticky: Chào bạn HQD. nbc xin nêu lại đoạn nhận định...

  Chào bạn HQD.

  nbc xin nêu lại đoạn nhận định về thời kỳ ổn định của DC:

  Thời kỳ ổn định của DC: là thời kỳ hoạt động đồng thời của các DCCN thuộc DCTH. Đây là thời gian DCTH phát huy hiệu quả...
 4. Sticky: Không cần thời gian giãn cách này bạn ạ, nên...

  Không cần thời gian giãn cách này bạn ạ, nên đường sau khi đầm nén chặt không cần thêm khoảng thời gian nào để hình thành cường độ như một số loại vật liệu có sử dụng chất liên kết.

  Có chăng thì...
 5. Sticky: Chào bạn kct. Lập tiến độ thi công thực chất...

  Chào bạn kct.

  Lập tiến độ thi công thực chất là một quá trình phải thử dần bạn ạ. Dự kiến --> lập tiến độ --> kiểm tra --> điều chỉnh --> kiểm tra. Khó có một công thức chung có thể đưa ra ở đây.
 6. Sticky: (tiếp) 15. Lập biểu đồ yêu cầu cung cấp nhân...

  (tiếp)

  15. Lập biểu đồ yêu cầu cung cấp nhân lực máy móc, vật tư:

  Sau khi đã có tiến độ thi công (lập sơ bộ) ở bước 14. Tiến hành lập các biểu đồ yêu cầu cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực,...
 7. Sticky: (tiếp) 11. Xác định hướng thi công & trình tự...

  (tiếp)

  11. Xác định hướng thi công & trình tự thi công tác đoạn tuyến:

  Với các công trình có tính chất tuyến (đường ô tô, đường sắt, kênh mương thủy lợi...) việc xác định hướng thi công rất...
 8. Sticky: (Tiếp) 6. Xác định công nghệ thi công: Khi...

  (Tiếp)

  6. Xác định công nghệ thi công:

  Khi trình tự đã rõ ràng, kỹ thuật đã được xác định --> hai yếu tố này hợp nhất với nhau trong một công nghệ thi công.

  Công nghệ thi công (thường tổng...
 9. Sticky: Trình tự lập thiết kế tổ chức thi công

  Theo nbc, đồ án thiết kế tổ chức thi công (TK TCTC) là một đồ án khó. Với sinh viên chính quy, thì cái khó của đồ án này là ở chỗ chưa có thực tế thi công, khó hình dung ra các công việc mà mình cần...
Results 1 to 9 of 9