Anh là KS giám sát, ra rường 8 năm rồi. Anh xin phép thầy trả lời em, "nói nhanh cho nó vuông" thế này nhé :
- Về vấn đề hạ cao độ đáy cống anh thấy thế là OK rồi.
- Về chiều cao đắp trên cống là...