Search:

Type: Posts; User: mai hung

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: Bạn có thể tham khảo sách 'thiết kế đường otô tập...

    Bạn có thể tham khảo sách 'thiết kế đường otô tập 3(trang 213)" có ghi rất rõ,chúc bạn làm tốt:)
  2. Sticky: em cảm ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ:) thầy cho...

    em cảm ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ:) thầy cho tụi em xin 1 vài hình ảnh thực tế tổng quan về cống(tường cánh,tường đầu,hố chống xói....) để chúng em có được cái nhìn tổng thể hơn khi tính khối...
  3. Sticky: Chào mọi người! mình đang làm đồ án nền đường,có...

    Chào mọi người! mình đang làm đồ án nền đường,có thể xem giúp mình bản vẽ cống và cho minh xin ý kiến nhé?:)
Results 1 to 3 of 3