thưa thầy!em đang tính toán năng suất máy cạp nhưng khi tra sách sổ tay chọn máy thi công thì không có các thông số Vcắt, L đổ rải và V đổ rải của may. các giá trị này đối với các máy khác nhau thì...