Anh ơi, anh gửi nhầm địa chỉ rồi đó, anh gửi lại đi không thầy lại la. Anh vào topic thảo luận với thầy nbc ấy:). hihi:smi1: