Chào Thầy nbc ,em có băn khoăn nhờ Thầy giải đáp giùm
- trong phần điều phối đất của em ở đoạn II (L~225 m) có khối kượng đất còn thừa khá lớn ~20000 m3 mà không thể dùng cho đoạn I &III (đã đủ) ,...