Em xin chào cả nhà !

Em có một chỗ chưa hiểu lắm mong cả nhà giúp đở cho em với!
Ở công tác biên chế tổ đội và tính thời gian hoan thành công việc: nếu như bố trí tổ đội để thực hiện một công...