trong cuốn thiết kế cống và cầu nhỏ có khuyến cáo là nếu độ dốc tự nhiên lớn hơn 5% thì nên chọn là 5%,em nghĩ khi làm độ dốc càng lớn thì vận tốc ở cửa ra là rất lớn(Vra=1,1-1,5Vvào) gây xói lở ở...