Chào Thầy, em làm đồ án TKNĐ nhóm 18, Nhóm em thầy quy định độ dốc cống: từ 2 - 5%, độ đốc tự nhiên của lòng suối nhỏ hơn 2% phải lấy bằng 2%. Trường hợp đồ án em độ dốc TN là 1,5%, vậy em lấy độ dốc...