Search:

Type: Posts; User: ducthoai27x3

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. Sticky: Thảo luận

  - Khối lượng đào - đắp ở TKĐ1 không dùng để tính cho Đồ án TK TCTC Nền đường được, vì:
  + Khối lượng đất đào - đắp ở TKĐ1 = KL đất đào đắp Nền đường + KL đất đào đắp Mặt đường.
  - Ở Đồ án TK TCTC...
 2. Sticky: Đồ án - chọn phương án đường cong tích lũy đất

  - Dựa vào đường cong tích lũy đất, mình chia thành 02 phương án:
  + Phương án 1: chia thành 5 đoạn
  + Phương án 2: chia thành 3 đoạn
  - Các bạn xem mình chia vậy có đúng không ?, các bạn cho mình xin...
Results 1 to 2 of 2