Thày ơi cho em hỏi, khi tính khối lượng cống thì những cấu kiện nào phải tính ván khuôn ạ? Sử dụng loại ván khuôn nào ạ.
Trân trọng cảm ơn thầy!