mời các bạn tham khảo câu hỏi:
khi tính đào đắp có tính khối lượng rãnh biên vào không nhỉ?tất nhiên có 2 trường hợp
1) nếu tính vào khối lượng đất đào vậy tại sao khi lên tiến độ bạn nào cũng cho...