Search:

Type: Posts; User: namdan1

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: Không ai biết về định hình cống này à?Hic.Ai biết...

    Không ai biết về định hình cống này à?Hic.Ai biết mong giúp đỡ mình với.Mình đang rất cần.
  2. Sticky: Hỏi về định hình cống 80-09X

    Hiện tại ban em đang tiến hành thẩm tra một hồ sơ thiết kế đường. Trong đó phần công họ có sử dụng đến định hình cống tròn 80-09X mà hiện tại chỗ em chẳng có tài liệu gì nói về nó. Vậy các thầy cô và...
Results 1 to 2 of 2