thưa thầy và các bạn trong diễn đàn cho em hỏi là khi lập tiến độ thi công ta phải căn cú vào đâu để lặp ạ em xin cảm ơn thầy?