Nhân tiên cho mình hỏi tí luôn, cái con vi rút kiểu này mình cũng đã từng gặp rồi, mình cũng dùng KAV để diệt nhưng diệt xong thuộc tính Folder Option nó cũng không trở lại được, mình đành phải cài...