Cho em làm chân Bác Sĩ với đe, mà nếu không được thì cho em làm chân Trưởng Khoa luôn nha.