Search:

Type: Posts; User: haiho_125

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Sticky: em chào thầy

    Thầy cho em hỏi khi em vẽ đường cong tích lũy đất nếu gặp phải cầu.thì em có cần phải tích lũy đất ở 2 đoạn dẫn vào cầu không(em giả thiết khi tính toán bỏ qua việc thiết kế cầu), và khi điều phối ta...
  2. Sticky: chào

    mình có ý kiến thế này bạn à.cự ly vận chuyển dưới 100m thì nền dùng máy ủi la chính xác nhưng theo mình được biết trong thực tế thì có nhiều khi vượt quá 100m người ta vẫn có thể dùng máy ủi dc bạn...
Results 1 to 2 of 2