Thưa thầy !!
Nhân công 3/7, 2/7, là như thế nào.?
Làm được việc như thế nào? lương như thế nào?
Có Kỹ sư 3/7 không thầy?? hi hi.. lớn rồi mà học mãi vẩn dốt.
Nhờ thầy gấp!