Search:

Type: Posts; User: tvkill

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Hiện tại thì cống D=150 dày 16 và 22cm nó tại Huế...

    Hiện tại thì cống D=150 dày 16 và 22cm nó tại Huế nó không sản xuất loại này nên bên bọn mình phải đúc tại công trường.
    Các bác cho e hỏi tý nữa là có tiêu chuẩn nào hiên hành thay thễ cho 22TCN...
  2. Tiêu chuân thi công và nghiêm thu ông công thoát nươc

    Chào cả nhà
    Hiện nay mình đang đi thi công, nhưng đơn vị đang chuẩn bị thi công đúc ông công nhưng trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án không đề cập tới TIỂU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ỐNG CỐNG THOÁT...
Results 1 to 2 of 2