Search:

Type: Posts; User: Ruyubang_do

Search: Search took 0.03 seconds.

  1. Hiện tại chưa thấy cập nhật cái nào thay thế...

    Hiện tại chưa thấy cập nhật cái nào thay thế 22TCN 266-2000.

    Sơ đồ dẫn chiếu tiêu chuẩn 266-2000
  2. Nếu là cống tròn thì sao bạn ko mua ở nhà sx...

    Nếu là cống tròn thì sao bạn ko mua ở nhà sx luôn, đỡ phải khâu kiểm định chất lượng, xin chứng nhận hợp quy hợp chuẩn.v.v... còn cống vuông thì có thiết kế riêng, tính kết cấu như hướng dẫn của TK...
Results 1 to 2 of 2