mình thật sự rất đau đầu vì mấy con vỉut, cám ơn bạn nhiều lắm:-)