Mình cũng đã sử dụng cad lâu rồi nhưng vẫn còn nhiều thao tác chưa rõ về các thông số trong công cụ dimension style manager ví dụ Mình tạo khung A4 (210:297) bằng MVSETUP tỉ lệ 1/100 Thì các tông số...