Em xin chào quý Thầy, Cô và các bạn:
Mình đi làm mà giờ có vấn đề mong được giải đáp.
Mình đang thi cống hộp chiều dài hơn 1km, kích thước BxH=3500x2000, tường dày 27 cm, 2 lớp thép
khi thi công...