chào thầy! cho em hỏi em có một đoạn 500. em sử dụng máy xúc chuyển. nêu điều phối hai nhanh thì Ltb=180m khối lượng đào đắp gần bằng nhau. nếu điều phối một nhánh thì Ltb = 260m. em chưa biết phương...