Thầy cho em hỏi: Cách xác định điểm xuyên mới như thế nào? xác định trên cad thì em có thể làm được, nhưng về lý thuyết em chưa biết trả lời thế nào. Thầy có thể nói rõ cho em biết với được không...