Search:

Type: Posts; User: gaconcon

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Sticky: Mình hỏi để tìm câu trả lời.nếu có tài liệu để...

    Mình hỏi để tìm câu trả lời.nếu có tài liệu để đọc thì hỏi làm j!!! Còn khối lượng thì mình tính đc rồi có điều khi mình làm dự toán thì chiết tính được lấy theo định mức; là khối lượng khác.mình nên...
  2. Sticky: Cho e hỏi thứ tự đúng của mối nối cống...

    Cho e hỏi thứ tự đúng của mối nối cống là như thế nào? Có thể tính được vật liệu của mối nối như là nhựa đường, bao tải tẩm nhựa, đay tẩm nhựa, vữa xi măng trong mối...
Results 1 to 2 of 2