Chào bạn mrboonr!

Bạn có thể cho mình file ACAD 2 cống trên được không? Địa chỉ email của mình là hoangdao5699@gmail.com

Cám ơn bạn!