chào thầy và các bạn
cho mình hỏi độ dốc 2% của đất sét đắp trên cống để làm gì?
nếu làm để cho nước chảy(mình do chế độ thủy nhiệt mà có nước, nhưng không nhiều) thì nước sẽ đổ sang 2 bên hoặc...