Em chào thầy ạ.Thầy cho em hỏi:
-Cách thức máy ủi "mở cửa" cho máy xúc chuyển khi đào đất nền đường đắp lên đê đất thừa.
-Khi đào đất từ hố đấu đắp lên nền đắp thì có phải "mở của" không?
Em cám...