cho mình hỏi là bạn có file BTL môn tkdg 2 của thầy P.N.Phương k cho mình xin với. cảm ơn