Vấn đề này mình từng gặp ở công trình đường QL279 ở Lai Châu. Lúc đó cũng không tìm được tiêu chuẩn nào nói cụ thể. Sau đó mình tìm được một số tài liệu trên mạng có nói qua cái này. Và thống nhất...