Mình cũng tìm mỏi mắt mà k thấy cái vụ này :D Bác nào có chia sẻ kinh nghiệm a e biết với nhỉ!