Chào các thầy cô và anh em diễn đàn
Mình hiện đang làm hồ sơ hoàn công cho 1 công trình.
Có 1 đoạn đắp đá hộc bên mái âm , và mấy đoạn đánh cấp
Anh em ai biết quy trình nào nói về đắp đá hộc,...