chà lâu nay có thấy bệnh viện làm việc gì đâu nhỉ? chắc tại máy tính của anh em cầu đường ai cũng pro cả rồi nên 1 là tại gia - 2 là tại nghĩa địa, khỏi vào bệnh viện chi cho mệt hì.