có ai biết cách xác định điểm cực trị trong đường cong tích lũy ko giúp ae với