Thưa thầy cho em hỏi: Công tác bạt mái taluy đào và vỗ mái taluy đắp . Nếu tiến hành bằng máy san thì năng suất của máy san làm công việc này được tính như thế nào vậy thầy? Năng suất này có giông...