chào mọi người, mình là Nguyễn Lộc Giang 04X3A, mình gởi 2 file ảnh cấu tạo cống nhờ thầy và mọi người nhận xét giùm
http://i290.photobucket.com/albums/ll267/giangdaihiep/cong1.jpg...