từ diện tích đào đắp bạn vẽ biểu đồ khối lượng đất tích theo cọc(có thể 50,100m) theo đồ án giao,từ đó bạn vẽ đường cong tích lũy đất(đường điều phối đất)từ đường cong này bạn có thể vạch đường điều...