1.Chuẩn bị tại văn phòng.
-Nghiên cứu kĩ hồ sơ thiết kế, khối lượng, dự toán để nắm được: các đoạn đường đắp cao đào sâu, gia cố nền đât yếu, núi đá, các vị trí cầu quan trọng, nơi giao nhau với...