Thưa Thầy cho em hỏi . Ltb của em 140 m .Em dùng máy xúc chuyễn để thi công nhưng mọi người khóa trước lại nói dùng máy xúc chuyễn không đc vì ko có máy xúc chuyễn để thi công , nhưng dùng máy đào ko...