Em chào Thầy!
Nhờ Thầy trả lời giúp em" Sao trong định mức xây dựng 24/2005 trong phần mối nối cống không có những loại cống khẩu độ 175 và 200 vậy Thầy? Vậy thì làm đến phần đó bọn em tính như...