Search:

Type: Posts; User: kaka105ht

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Các bác cho em hỏi về Menu trong Nova

    Em đang dùng Nova 2005, trong lúc nghịch ngợm e dùng lệnh menuload nhưng ấn nhầm unload vào Acad. bây giờ mỗi lần mở lên nó mất tất cả thanh công cụ của ACAD, chỉ còn lại những thanh công cụ của...
  2. có đấy. Bjo có ch trình làm đĩa boot bằng usb ->...

    có đấy. Bjo có ch trình làm đĩa boot bằng usb -> ko cần dùng đĩa nhưng dùng usb
Results 1 to 2 of 2