Thưa thầy cường!
em là sinh viên khóa 07
em đang cần đăng ký môn tin học ứng dụng trong thiết kế cầu trong kỳ này để hoàn thành chương trình học nhưng đăng ký nhu cầu em thấy có 12 bạn như vậy...