BRT= Bus rapid transit: đây là hệ thống xe bus chạy trên 1 làn riêng biệt trên đường, hệ thống này rất phù hợp với nhưng khu đô thi lớn, đặc biệt là những nơi có mật độ xe lưu thông lớn, tốc độ di...