Xậy dựng là hái ra tiền rồi còn gì, chờ vài năm nữa xây dựng phát triển lại là ngon rồi