Thưa thầy em có phân một đoạn rất ngắn 76m,chiều cao đắp 2.5-3.2 m .Ở trong đoạn ngắn này là nền hoàn toàn đắp V=2857.62 m3.Em cân nhắc 2 phương án chọn máy là dùng ôtô chở đất từ mỏ để đắp và dùng...