mình mới gia nhập CLB mong các ban chỉ giáo.em dang lam cống phi 175 mà không có đồ án mẫu mong thầy và các bạn giúp đỡ